Chén cơm thừa của mẹ…

Đời sống 10/09/20, 11:30

Tôi về đến nhà đã hơn 7 giờ tối. Mẹ và em đang ăn cơm. Thấy tôi, mẹ liền hỏi: - Sao con về tối thế? - Dạ, hôm nay con học 5 tiết. Rồi không biết tôi ...