Ai là người thông minh nhất?

Giáo dục 04/08/20, 10:15

Để từ chối lời nhận xét của Chúa rằng mình là người thông minh nhất thế giới, nhà triết học nổi tiếng Socrates quyết định đi tìm người thay thế ông.  Kellerfon là một người bạn ...