Chỉ là một con chó thôi mà…

Đời sống 06/06/20, 12:15

Một cô gái mới lớn, một lần đi xem triển lãm chó cảnh, cô thấy thích một con chó cảnh nòi poodle và muốn có một con như vậy cho mình. Về nhà, cô nói mong ...