Đỗ xanh và bệnh gút

Bệnh & Thuốc 25/12/19, 08:44

Bệnh Gút thường gây ra cho người bệnh những cơn đau khớp hay cơn đau quặn thận dữ dội, đột ngột. Theo Đông y, Gút được xếp vào chứng thống phong. Thống nghĩa là đau, phong ...