2 thói quen cấm kỵ khiến gia đình sa sút

Đạo đức - Phong thái 07/04/21, 07:55

Cổ nhân giảng: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ”. Một gia đình thịnh vượng hay không có thể dễ dàng nhìn thấy qua hai thói quen này. Nếu ai nhiễm phải thói quen xấu này thì gia đình của người đó sẽ khó lòng thịnh vượng được, ...

Hồn Phan-xi-păng

Đạo đức - Phong thái 03/03/21, 11:30

Hai mươi năm sau tôi quay trở lại: Đôi vợ chồng người H'Mông dẫn đường năm xưa không còn nữa, họ đã chìm khuất giữa đại ngàn. Phan-xi-păng vẫn còn đó. Hồn của Phan-xi-păng đã bay về chốn mây trời… Phan-xi-păng, đỉnh núi trọc trời, mây mù phủ kín, hai ngày ...