2 câu nói khiến cho cuộc sống luôn tươi đẹp

Nhân sinh cảm ngộ 14/11/20, 09:30

Cuộc đời vốn là một trải nghiệm thăng trầm, có nắng sẽ có mưa, có đỉnh sẽ có đáy, thăng trầm trong cuộc sống luôn là điều bình thường. Nếu bạn vui, thế giới sẽ ngập tràn hạnh phúc. Nếu bạn buồn, thế giới sẽ toàn là điều tăm tối. Vì ...

Tâm không mong cầu, hành thiện tự có phúc báo

Nhân sinh cảm ngộ 02/11/20, 09:30

Con người trong xã hội ngày nay, sống trong cuộc sống hiện thực đầy tham vọng vật chất, nhìn mọi thứ đều hướng đến tiền, xem tiền là mục tiêu theo đuổi của cuộc đời, trở nên giàu có sau một đêm là giấc mơ lớn nhất của nhiều người. ...