Hồng Lâu Mộng: ‘Đời người biến đổi biết đâu mà lường’, số phận trái ngược của Phượng Thư và Lý Hoàn nói lên điều gì?

Tứ đại danh tác 09/11/20, 11:30

Trong Hồng Lâu Mộng, Ninh quốc phủ có hai nàng dâu với tính cách và số phận hoàn toàn đối lập, đó là Vương Hy Phượng (Phượng Thư) và Lý Hoàn. Hai số phận tương phản ấy khiến người đời sau có bao điều chiêm nghiệm sâu sắc... Vương Hy Phượng ...

8 sự kiện kỳ dị trong Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tứ đại danh tác 14/08/20, 07:30

“Tam Quốc Diễn Nghĩa” là một trong bốn tác phẩm cổ điển nổi tiếng của Trung Quốc, kể về câu chuyện quần hùng tranh bá giữa ba nước Ngụy, Thục và Ngô với nội dung hấp dẫn, nhân vật đa dạng. Trong truyện có rất nhiều tình tiết kỳ lạ, ...