• Học viên Pháp Luân Công - Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn

Hóa giải ân oán mẹ chồng nàng dâu

Vẻ đẹp Chân Thiện Nhẫn 24/06/21, 06:00

Tuổi thơ bất hạnh, tôi phải sớm nghỉ học và bước vào đời. Nhưng bi kịch cuộc đời tôi thực sự bắt đầu chính là khi lấy chồng, thiếu tình thương, thiếu giúp đỡ, một mình tôi quay cuồng với cuộc sống, rồi mối quan hệ căng thẳng mẹ chồng ...