Để diễn tả nơi ở, căn hộ sinh sống chúng ta có thể sử dụng những từ như apartment, condo, flat hay loft. Tuy có nghĩa tương đồng nhưng cách dùng lại khác nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho người học. Vậy phân biệt chúng như thế nào?

  1. Apartment – /əˈpɑːrtmənt/

– Là một căn hộ nhỏ trong một tòa nhà chung cư, thường được sở hữu bởi công ty địa ốc.

– Apartment có thể được thuê nhưng người thuê không có quyền sở hữu căn hộ và những không gian chung. Tiền thuê nhà cũng được trả cho người chủ sở hữu tòa nhà. Apartment cũng có thể được mua nhưng người mua vẫn phải tuân thủ nguyên tắc do chủ tòa nhà đặt ra và không được sở hữu phần không gian chung.

Ví dụ:

I’m finding an apartment for rent near my office.

Tôi đang tìm thuê một căn hộ ở gần văn phòng làm việc của tôi.

2. Condo – /ˈkɑːndoʊ/

– Condo là từ viết tắt của Condominium.

– Là căn hộ thuộc về tài sản cá nhân. Do đó, chủ sở hữu có thể quyết định vận hành, sửa chữa,… theo ý mình. Có thể hiểu các “loft” của các chủ sở hữu này cùng được xây trên một khu đất và các phần không gian chung như sân vườn, hành lang, cầu thang, bể bơi… đều được sở hữu chung.

– Nếu mua một “condo”, bạn có đầy đủ quyền sở hữu với nó. Nếu thuê “condo”, tiền thuê sẽ được trả cho người sở hữu.

 Ví dụ:

We bought this condo 10 years ago.

Chúng tôi đã mua căn hộ này 10 năm trước.

3. Flat – /flæt/

– Ở Anh và một số nước châu Âu, “flat” được dùng thay thế cho “apartment”.

– Flat thường có diện tích vừa hoặc trung bình, chỉ căn hộ mà các phòng để sinh hoạt đều ở cùng một tầng.

Ví dụ:

There are usually less costs involved when living in a flat.

Thường có ít các chi phí liên quan khi sống trong một căn hộ.

4. Loft – /lɑːft/

– Ở Mỹ, “loft” thường rộng hơn “flat”, và có nhiều chỗ cho nhiều người hơn. Các phòng ở “loft” được chia một cách ngẫu nhiên hơn, hoặc chỉ là khu vực mái che có không gian lớn.

– Ở Anh, “loft” chỉ khoảng không gian ở dưới phần mái nhà, dùng như một phòng kho để chứa đồ và thường có cầu thang lên đó, cũng có thể được sử dụng như một phòng để ở.

Ví dụ:

Loft is a popular house style now in USA.

Loft đang là kiểu nhà phổ biến hiện nay ở Mỹ.

Ngọc Ánh tổng hợp

Xem thêm