Tâm hồn chúng ta luôn cần được nuôi dưỡng. Một tâm hồn trong sáng, thiện lương có thể mang đến cho chúng ta một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc, và rồi, chúng ta cũng mong muốn có thể đem tình yêu thương trao tặng cho những người khác.

Với loạt bài “Truyện ngắn song ngữ”, chúng tôi lựa chọn những câu chuyện ý nghĩa với các từ vựng đơn giản, dễ học. Ngoài mong muốn giúp quý độc giả có thể cải thiện trình độ tiếng Anh, chúng tôi cũng hy vọng sẽ đem lại cho người học một chút động lực, sự ấm áp, thư thái cùng năng lượng tích cực để có thể tìm thấy niềm vui, đặt tâm trọn vẹn sống từng ngày mặc cho cuộc đời nhiều lúc còn bộn bề, gian truân.

***

Mark Twain đã từng nói: “Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy”. Đúng như vậy, lòng tốt tạo nên rất nhiều điều kỳ diệu, có thể cảm hóa người khác, đánh thức phần lương tri tưởng chừng đã bị ngủ quên.

Fan Yuanyan grew up in a poor family in the Northern and Southern Dynasty ( 420 AD–589 AD). He made living by growing vegetables. One day when he was heading out the door, he spotted someone stealing vegetables from his field. He went back into the house and told his mother at once.

Phạm Nguyên Diễm sinh trưởng trong một gia đình nghèo thời Nam Bắc triều ( từ 420-589 sau CN). Ông kiếm sống bằng nghề trồng rau. Một ngày nọ khi ra khỏi nhà, ông phát hiện rằng ai đó đã ăn trộm rau trong ruộng của mình. Ông quay lại và nói ngay với mẹ.

Ảnh chụp từ video

When she asked him who the thief was, he said: “I do not wish to run into him out of concern that I might hurt his feelings, if I tell you his name, please do not tell anyone else.” Together they decided to keep the thief’s identity a secret.

Khi bà hỏi ông tên trộm là ai, ông trả lời: “Con không mong rằng mình gặp anh ta vì e rằng con có thể khiến anh ta thấy tổn thương, nếu con nói cho mẹ tên anh ta, xin mẹ đừng nói với người khác nhé”. Và họ quyết định giữ bí mật danh tính tên trộm.

The next week, some across the deep ditch to steal bamboo shoot from his property. Fan decided to cut down a tree and build a simple bridge to make it easier for the thief to cross the ditch to his bamboo grove. The thief was greatly moved by his consideration and kindness. It made them feel ashamed of their conduct and so they decided to quit stealing forever. From that day forward, there was no theft throughout the entire village.

Tuần sau, vài tên trộm đã lội qua con mương sâu để ăn trộm măng của ông. Phạm quyết định chặt cây để làm một cái cầu để tên trộm dễ dàng đi vào rừng tre của mình. Tên trộm đã vô cùng cảm động bởi sự quan tâm và lòng tốt của Phạm. Điều đó khiến cho họ cảm thấy xấu hổ về hành vi của mình và họ quyết định bỏ nghề ăn trộm mãi mãi. Từ đó trở đi, việc trộm cắp không còn xảy ra ở trong làng nữa.

Ảnh chụp từ video

Liu Huan, a Scholar of the kingdom of Pei, in today’s Anhui province, documented Fan’s virtuous deeds out of respect for him and his actions. Subsequently, during the reigns of both Emperor Ming of Qi and Emperor Wu of Liang, he was twice invited to serve in the imperial court. But Fan, content with a simple life and not interested in fame, declined both offers.

Lưu Hoàn là một học giả của nước Bái, ngày nay thuộc tỉnh An Huy, đã ghi chép lại và đánh giá rất cao về phẩm hạnh đức độ của Phạm. Sau đó cả Tề Minh đế và Lương Võ đế mời ông về phục vụ triều đình. Nhưng Phạm thích cuộc sống đơn giản và không màng danh tiếng đã từ chối cả hai đề nghị đó.

In ancient time, morals standards were high and deeply valued. Thieves would feel ashamed of their actions when confronted with kindness and generosity. There was almost no need for law enforcement at all. 

Thời cổ đại, các tiêu chuẩn đạo đức rất cao và rất được coi trọng. Những tên trộm sẽ cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình khi đối diện với lòng tốt và sự hào phóng mà không cần phải nhờ đến sức mạnh của pháp luật.

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||412ab3f49__

Ad will display in 09 seconds

Theo The BL TV
Thiên Cầm biên dịch