Hóa ra có thể câu được như vậy!

Giun biển là một loại mồi câu cá tốt nhất. Nhưng giun biển rất nhạy cảm cảnh giác, cũng không dễ dàng bắt được. Gần đây, một người tìm được phương pháp đơn giản để bắt giun biển trên mạng, chính là sử dụng mồi tôm và cái kìm. Chỉ cần mang hai thứ này đến bờ biển cạn, con giun sẽ ngoan ngoãn mắc câu, cuối cùng không có cách nào chạy thoát.

▼Chuẩn bị tôm luộc và cái kìm

bat giun bien 2

▼Dùng con tôm làm mồi nhử con giun thò đầu lên, sau đó thừa cơ dùng cái kìm kẹp lấy nó

bat giun bien 3

▼Rất nhanh là có thu hoạch lớn.

Giun biển là mồi câu của cá mà tôm lại là mồi câu của giun biển, sự tuần hoàn thật thú vị. Quả là tham ăn sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, nếu những con giun này có thể cưỡng lại cán dỗ của mồi tôm thì sẽ không dễ dàng bị bắt như vậy!

Huy Hoàng

Xem thêm: