Dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn cho doanh nghiệp kinh doanh xăng E5 năm 2018 là 300 tỷ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng.

Bộ Tài chính vừa công bố dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2015/NĐ-CP ngày 28/10/2015 của Chính phủ, trong đó điểm đáng chú ý là đề xuất hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt nộp thừa cho doanh nghiệp xăng dầu.

Cụ thể, Bộ Tài chính cho biết để khuyến khích việc sử dụng nhiên liệu sinh học góp phần bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt hiện áp dụng đối với mặt hàng xăng khoáng là 10%, xăng E5 là 8% và xăng E10 là 7%.

Nguyên liệu để sản xuất xăng E5 bao gồm xăng RON92 (chiếm 95%) và ethanol (chiếm 5%). Khi doanh nghiệp nhập khẩu nguyên liệu đầu vào (xăng RON92 hay xăng khoáng) sẽ bị hải quan thu 10% thuế tiêu thụ đặc biệt.

Tuy nhiên, số thuế tiêu thụ đặc biệt của các doanh nghiệp sau khi sản xuất ra xăng E5 hoặc E10 lẽ ra phải đóng chỉ là 7-8%. Do đó, tồn tại một khoản tiền thuế tiêu thụ đặc biệt mà doanh nghiệp đã đóng thừa, chưa được khấu trừ là 2-3%.

Theo số liệu của Bộ Tài chính, dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ phát sinh năm 2018 của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam là khoảng 200 tỷ đồng (bình quân 16,6 tỷ đồng/tháng) và của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Long Hưng là khoảng 22 tỷ đồng (bình quân 1,8 tỷ đồng/tháng).

Bộ Tài chính cho hay hiện Nghị định số 108/2015/NĐ-CP chưa có quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết nên doanh nghiệp kinh doanh xăng sinh học gặp nhiều khó khăn.

Để khuyến khích sử dụng xăng sinh học thông qua giá bán và tạo điều kiện cho doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này, Bộ Tài chính đề nghị bổ sung quy định hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với trường hợp số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa khấu trừ hết của xăng khoáng nguyên liệu dùng để sản xuất, pha chế xăng sinh học.

Cụ thể, trường hợp số thuế tiêu thụ đặc biệt chưa được khấu trừ hết trong tháng đạt từ 300 triệu đồng trở lên, Bộ Tài chính đề nghị hoàn thuế cho doanh nghiệp.

Về nguồn tiền hoàn thuế tiêu thụ đặc biệt, Bộ Tài chính đề nghị bố trí nguồn ngân sách trung ương để hoàn thuế cho doanh nghiệp. Dự kiến số thuế tiêu thụ đặc biệt hoàn năm 2018 khoảng 300 tỷ đồng và năm 2019 khoảng 450 tỷ đồng.

Tổng hợp