Trong 6 tháng đầu năm 2017, Việt Nam đã đàm phán và ký kết 20 hiệp định vay ODA và vay ưu đãi nước ngoài với số tiền hơn 1,8 tỷ USD.

Con số trên, vừa được Tiền Phong dẫn lời số liệu của Bộ Tài chính công bố, đồng nghĩa với việc bình quân mỗi ngày Việt Nam vay nước ngoài 10 triệu USD, tương đương khoảng 227 tỷ đồng (tính theo tỷ giá hiện tại).

Thông tin cho biết Việt Nam đã được Nhật Bản nhất trí giảm lãi suất cho vay từ mức 1,4%/năm xuống còn 1,2%/năm, và được kéo dài thời gian áp dụng lãi suất theo điều kiện ưu đãi với các khoản vay của Hàn Quốc.

Trong nửa đầu năm 2017, giải ngân vốn ODA đạt gần 1,5 tỷ USD, đạt 35% kế hoạch cả năm.

Về phần trả nợ, Việt Nam đã chi hơn 840 triệu USD từ ngân sách nhà nước để chi trả nợ vay nước ngoài trong 6 tháng qua, tương đương mỗi ngày trả 4,67 triệu USD (khoảng 106 tỷ đồng).

Theo tính toán của Bộ Tài chính, nợ công của Việt Nam đến hết năm 2016 ước bằng khoảng 63,7% GDP, và dự kiến sẽ chạm đỉnh vào năm 2017 khi tăng lên mức 64,8% GDP. Sau đó, nợ công sẽ bắt đầu giảm từ năm 2018 xuống mức 64,7% GDP, và đến năm 2020 sẽ xuống 63,7% GDP.

Dự báo này được đặt ra trong giải định Việt Nam đạt mức tăng trưởng GDP từ 6,7% đến 7% mỗi năm.

Minh Tuệ

Xem thêm: