Australia công bố một số thay đổi lớn khiến người nước ngoài sẽ gặp khó khăn hơn nếu muốn trở thành công dân của nước này.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull nhấn mạnh những người muốn nhập quốc tịch Úc cần chứng tỏ rằng họ phản ánh được “các giá trị Úc” và điều này sẽ đảm bảo rằng người nhập cư được hoà nhập tốt hơn vào cộng đồng.

Ông nói rằng “trong nền dân chủ của chúng ta, không có danh hiệu nào quan trọng hơn danh hiệu ‘công dân Úc'”, The Australian đưa tin hôm nay (20/4).

“Chúng ta không được định nghĩa bằng chủng tộc, tôn giáo hay văn hoá, như nhiều quốc gia khác. Chúng ta được định nghĩa bằng lời cam kết về các giá trị chung, các giá trị chính trị, luật pháp, dân chủ, tự do, tôn trọng lẫn nhau, bình đẳng nam nữ … và quy trình nhập quốc tịch của chúng ta phải phản ánh điều đó.”

Theo The Australian, Bộ trưởng Nhập cư Peter Dutton cho biết 4 thay đổi chính trong thủ tục xin nhập quốc tịch Úc bao gồm:

  • Thời gian tối thiểu sống thường trú tại Úc là 4 năm (quy định trước đó là 12 tháng);
  • Ứng viên phải vượt qua một bài kiểm tra tiếng Anh tương đương với mức IELTS level 6;
  • Chính phủ có thể hỏi thêm các câu hỏi nhằm phát hiện các thái độ không thích hợp về các vấn đề như bạo lực đối với phụ nữ, tảo hôn, hôn nhân cưỡng bức, v.v.;
  • Người nộp đơn phải cung cấp bằng chứng cho thấy họ hòa nhập vào xã hội Úc, chẳng hạn lịch sử làm việc, giấy tờ thanh toán thuế, các chương trình học, v.v.

Thay đổi mới về quy trình nhập quốc tịch được đưa ra hai ngày sau khi Thủ tướng Turnbull tuyên bố bãi bỏ hệ thống thị thực 457, và thay thế bằng 2 loại thị thực mới, khiến các doanh nghiệp sẽ khó tuyển dụng người nước ngoài tới làm việc tại Úc. Ông Turnbull nói rằng cả hai quyết định này đều là vì lợi ích quốc gia.

Theo ông Turnbull, những thay đổi đối với chương trình thị thực 457 là sự bắt đầu của những điều chỉnh trong chương trình di dân và nhập cư, trong đó ưu tiên “việc làm cho người Úc và các giá trị của nước Úc”.

Mai Lan

Xem thêm: