Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (9/4) đã ký lệnh thành lập một ủy ban lưỡng đảng để nghiên cứu những thay đổi tiềm năng cho Tối cao Pháp viện, theo Reuters.

Những thay đổi sẽ bao gồm việc nới rộng số thẩm phán ra ngoài 9 thẩm phán như hiện tại, điều mà nhiều người thiên tả mong muốn thực hiện để đưa thêm người của Đảng Dân chủ – đảng có biểu tượng màu xanh, vào tòa án cao cấp khi nó đang có tới 6 thẩm phán thuộc đảng Cộng hòa .

Theo lệnh hành pháp do tổng thống thuộc đảng Dân chủ ký, ủy ban gồm 36 thành viên sẽ xem xét “giá trị và tính hợp pháp” của những cải cách tiềm năng đối với cơ quan tư pháp hàng đầu của quốc gia, bao gồm việc bổ sung thẩm phán hoặc áp đặt giới hạn nhiệm kỳ đối với nhiệm vụ của họ thay vì bổ nhiệm suốt đời như hiện tại.

Số lượng thẩm phán ở Tối cao Pháp viện Mỹ kể từ năm 1869 cho tới nay vẫn là 9. Tuy nhiên Quốc hội Hoa Kỳ có quyền thay đổi số lượng thành viên của tổ chức này và đã từng làm như vậy nhiều lần.

Việc áp đặt các ràng buộc thời hạn phục vụ của thành viên Tối Cao Pháp viện có thể sẽ yêu cầu sửa đổi hiến pháp, mặc dù một số học giả đã đề xuất cách để thực hiện theo luật.