Hai tháng sau khi rời nhiệm sở, cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vẫn được các cử tri Đảng Cộng hòa tín nhiệm với tỷ lệ cao hơn hẳn các ứng viên tổng thống khác trong đảng.

Các biểu đồ dưới đây, được lấy từ một nghiên cứu mới được thực hiện bởi công ty thăm dò ý kiến ​​của Đảng Cộng hòa “Fabrizio & Lee”, cho thấy các mức độ ủng hộ ông Trump và cho thấy liệu ông có nên lãnh đạo Đảng Cộng hòa trong tương lai hay không.

Nhìn chung, trong tất cả các cử tri Đảng Cộng hòa (GOP) được hỏi có 81% nói rằng họ có quan điểm ủng hộ ông Trump.

Hình ảnh của cựu Tổng thống Trump (cuộc thăm dò của Fabrizio và Lee)

Tổ chức thăm dò ý kiến ​​phân loại cử tri Đảng Công hòa thành 5 nhóm riêng biệt, bao gồm: Trump Boosters (những người ủng hộ ông Trump và bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử sơ bộ, nhưng không giống như những người theo chủ nghĩa Trump, họ ủng hộ GOP hơn là bản thân ông Trump); Nhóm Diehard Trumpers (có thể chắc chắn bỏ phiếu cho ông Trump trong bầu cử sơ bộ, tin rằng ông Trump vẫn nên lãnh đạo GOP, ủng hộ ông hơn là ủng hộ GOP, không tin vào thuyết âm mưu QAnon); Nhóm Post-Trump GOP (ủng hộ quan điểm của ông Trump nhưng cho rằng ông không nên lãnh đạo GOP nữa, bỏ phiếu cho người khác không phải là ông Trump trong cuộc bầu cử sơ bộ); Nhóm Never Trump (không ưa ông Trump, cho rằng ông có hại cho đảng, đại đa số chắc chắn sẽ không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng); và Nhóm Infowars GOP (tin vào thuyết âm mưu QAnon, gần như nhất trí ủng hộ ông Trump).

Năm nhóm cử tri Đảng Cộng hòa (ảnh: Fabrizio & Lee).

Ngoại trừ nhóm Never Trumpers, bốn nhóm đảng viên Cộng hòa khác rất tán thành những gì Trump đã làm trên cương vị tổng thống.

Tỷ lệ ủng hộ cựu Tổng thống Trump (ảnh: Fabrizio & Lee).

Nếu cuộc bầu cử được tổ chức vào ngày hôm nay, ông Trump sẽ không có đối thủ thực sự trong Đảng Cộng hòa. Ông ấy đang chiếm ưu thế trong nhóm bầu cử sơ bộ, giành được 51% số phiếu bầu, không có ai khác đạt được tỷ lệ ở mức hai con số như ông, mặc dù nhóm Never Trump không bỏ phiếu cho ông với tỷ lệ cao.

Tỷ lệ bầu sơ bộ ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa (ảnh: Fabrizio & Lee).

Đa số đảng viên Cộng hòa (57%) nói rằng họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump bất kể điều gì, với 27% không chắc chắn và 16% bỏ phiếu chống lại ông.

Tỷ lệ bầu sơ bộ cho ông Trump trong cuộc bầu ứng viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa (ảnh: Fabrizio & Lee).

Ngoài ra, hơn một nửa số cử tri GOP (57%) muốn ông Trump tiếp tục lãnh đạo đảng, trong khi 28% nói rằng ông đã làm tốt vai trò tổng thống nhưng nói rằng đã đến lúc dành cho các nhà lãnh đạo mới, trong khi 15% nói rằng ông không tốt cho đảng nữa.

Vai trò của cựu Tổng thống Trump trong tương lai của Đảng Cộng hòa (ảnh: Fabrizio & Lee)

Tóm lại, những phát hiện từ cuộc thăm dò cho thấy cựu tổng thống “vẫn có ảnh hưởng to lớn đối với đảng, nhưng nó không mang tính phổ quát hoặc đồng nhất”.

Cuộc thăm dò của Fabrizio đã khảo sát 1.264 cử tri Đảng Cộng hòa từ ngày 20/2 đến ngày 2/3.