Việc bà Harriet Tubman, nhà hoạt động nhân quyền người Mỹ gốc Phi sẽ được in hình trên tờ 20 đô không phải là thay đổi duy nhất trong hệ thống tiền tệ ở Mỹ. 5 phụ nữ xuất chúng khác đã đứng lên đấu tranh cho quyền bầu cử của nữ giới trong lịch sử Hoa Kỳ cũng sẽ xuất hiện trên những tờ 10 đô mới.

Bộ Tài chính Mỹ quyết định sẽ tôn vinh sự kiện tuần hành 1913 đòi quyền bầu cử cho phụ nữ ở Hoa Kỳ bằng việc in hình 5 phụ nữ là Susan B. Anthony, Alice Paul, Sojourner Truth, Elizabeth Cady Stanton và Lucretia Mott.

Elizabeth Cady Stanton

Ảnh của Elizabeth Cady Stanton. (Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)
Ảnh của Elizabeth Cady Stanton. (Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)

Elizabeth Cady Stanton (1815-1902) sinh tại Johnstown, New York. Bà và chồng mình là người ủng hộ phong trào đòi bãi bỏ chế độ nô lệ và đấu tranh vì các quyền của phụ nữ. Stanton đã giúp tổ chức Hội nghị Seneca Falls năm 1848 và phác thảo bản Tuyên ngôn tình cảm (Declaration of Sentiments). Trong suốt phần đời còn lại của mình, bà đã góp phần lãnh đạo cuộc đấu tranh vì các quyền của phụ nữ.

Susan B. Anthony

(Ảnh: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)
(Ảnh: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)

Susan B. Anthony (1820-1906) lớn lên như một tín đồ phái giáo hữu tại bang Massachusetts và trở thành giáo viên. Bà là một nhà cải cách, ủng hộ bãi bỏ chế độ nô lệ và vận động không dùng rượu mạnh. Susan Anthony đã góp phần lãnh đạo chiến dịch đòi quyền bầu cử cho phụ nữ vào những năm cuối của thập nhiên 1800.

Sojourner Truth

(Ảnh: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)
(Ảnh: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)

Sojourner Truth (1797 – 1883), tên khai sinh là Isabella Baumfree. Bà sinh ra trong chế độ nô lệ ở New York và giành được tự do vào năm 1826. Năm 1843 bà đã đổi tên thành Sojourner Truth với mục tiêu nói lên tiếng nói của mình để chống lại sự bất công. Bà mở các chiến dịch vận động để bãi bỏ chế độ nô lệ và đòi quyền cho phụ nữ, nổi tiếng với bài phát biểu của mình tại Hội nghị Phụ nữ vào năm 1851 tại Akron, bang Ohio.

Alice Paul

(Ảnh: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)
(Ảnh: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)

Alice Paul (1885 – 1977) sinh ra ở New Jersey. Trong khi nhận được học bổng tại Anh, bà đã làm quen với phong trào đòi quyền bầu cử ở Anh cho phụ nữ và phương pháp các nhà hoạt động ở đây sử dụng, bao gồm cả tuyệt thực. Khi trở về Mỹ, bà đã áp dụng những bài học này để vận động cho Tu chính án số 19 Hiến pháp Hoa Kỳ: Quyền đầu phiếu của phụ nữ, mọi giới tính đều có quyền bỏ phiếu.

Lucretia Mott

(Ảnh: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)
(Ảnh: Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ)

Sinh ra ở Massachusetts, Lucretia Mott (1793 – 1880) là một tín đồ phái giáo hữu và là một nhà lãnh đạo phong trào đòi bãi bỏ chế độ nô lệ. Bà cũng là người góp phần châm ngòi phong trào đòi quyền phụ nữ ở Hoa Kỳ. Bà đã giúp tổ chức Hội Seneca Falls và tiếp tục đấu tranh cho các quyền của phụ nữ và quyền bầu cử cho đến khi qua đời.

Theo The Epoch Times

Minh Đạo dịch

Từ Khóa: