Theo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, thời điểm này chưa xem xét thành lập Ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông tại Hà Nội và TP. HCM.

Ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa được Văn phòng Chính phủ truyền đạt, trong đó người đứng đầu Chính phủ giao UBND thành phố Hà Nội và TP. HCM trong phạm vi quyền hạn của mình, chủ động tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, tiến tới giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Lực lượng Cảnh sát (PC67 TP. HCM) đang phân luồng giao thông (Ảnh: Thương gia thị trường)

Ủy ban An toàn giao thông quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ quy định tại Quyết định số 22/2017/QĐ-TTg ngày 22/6/2017, chủ động tham mưu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ các giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm chống ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội, TP. HCM và cả nước.

Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải rà soát, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông vận tải, trong đó có các dự án trên địa bàn thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, góp phần giảm ùn tắc giao thông đô thị.

 Ánh Tuyết