Một ngày bể khổ thế gian
Một dòng chữ đặc đựng ngàn lời thương
Lạnh về tim, suốt đoạn trường
Biển đời tan – hợp lẽ thường. Than ôi!

Ngày ngày thả nổi buồn trôi
Đêm đêm lắng xuống cả đôi lệ nhoà
Ngẫm tình như thể kiếp hoa
Gặp cơn gió nhẹ. Ôi! Hoa nát tàn

Ngẫm tình như thể kiếp hoa. Gặp cơn gió nhẹ. ôi! Hoa nát tàn. (Ảnh: Pinterest.com)

Khi yêu bao ý chứa chan
Khi không tìm đủ trăm ngàn lý do…
Thôi thôi gác lại tình cho
Lòng luôn thanh thản chẳng lo tủi sầu

Chuông chùa vang vọng, kinh cầu
Hướng về cõi Phật cúi đầu thành tâm
Chỉ còn sót lại tấm thân
Mang ra quét lối bụi trần thế gian.

Chỉ còn sót lại tấm thân. Mang ra quét lối bụi trần thế gian. (Ảnh: Thuvienhoasen.org)

Thanh Bình

Clip ý nghĩa:

videoinfo__video3.daikynguyen.tv||91ddfd416__

Ad will display in 09 seconds