Cổ thành trầm mặc
Rêu phong phủ đầy
Phố cũ còn đấy
Người xưa giờ đâu

Chậm từng bước nhỏ
Tưởng về cảnh xưa
Nguồn từ thuở đó
Dòng trong đến giờ

Chậm từng bước nhỏ. Tưởng về cảnh xưa. (Ảnh: Pinterest.com)

Cổ kim tương ứng
Tiền hậu liên giao
Hiện nhân hoài cổ
Ôn cố tri tân

Chuyến cuối

Đại chung đã điểm sao chẳng biết
Cứ mải tựa nhờ bậu cửa xưa
Ưu đàm đã nở ngay trước mắt
Sao vẫn còn nương cổ thụ già

Ưu đàm đã nở ngay trước mắt. Sao vẫn còn nương cổ thụ già. (Ảnh: Tinhhoa.net)

Chuyến xe độ nhân kề sát cửa
Vẫn mơ màng chuyện ở hay đi
Một khắc trôi qua, một khắc lỡ
Tỉnh mê rồi, hối tiếc cánh thiên di

Người đi thương xót nhìn kẻ lỡ
Ai nào hay chuyến cuối sắp rời ga?

Đăng An