Đôi khi vui, quên hết
Chạnh nhớ ra lại buồn
Đời đôi lần mỏi mệt
Muốn ngủ rồi… ngủ luôn!

Đôi khi ngồi mà tiếc
Giá chưa sinh kiếp này
Vun trồng thêm duyên thiện
Được làm làn mây bay…

Vun trồng thêm duyên-nghiệp, được làm làn mây bay… (Ảnh: emdep.vn)

Đôi khi cười: vớ vẩn!
Rồi nghĩ thầm: hay hay…
Mấy khi được lẩn thẩn
Mấy khi mà say say…

Chỉ đôi khi thôi nhé
Nắng ngoài kia vẫn đầy
Hoa vẫn đang ươm mật
Ngày còn đang qua đây…

Hoa vẫn đang ươm mật, ngày còn đang qua đây… (Ảnh: picsunday.com)

Từ Nguyễn

Clip ý nghĩa: 

videoinfo__video2.daikynguyen.tv||659df1aac__

Từ Khóa: