Bóng hạc đường tiên chốc đó mà
Nghìn năm ngơ ngẩn áng mây qua
Mưa nhuần cỏ mướt tơ như ngọc
Oanh kêu xuân biếc dưới thềm hoa

Khói trầm hương tịch mịch
Trà thơm đợi tri âm…

Gác nhỏ xuân vào thoảng gió đông
Đêm thanh tiêu trúc vẳng lầu hồng
Cố nhân quên hết sầu dưới nguyệt
Bể dâu chớp mắt đã thành không

Vườn thơm nhịp hoan ca
Đất trời chẳng bụi nhoà
Hồng trần tâm tẩy tịnh
Phù sinh cũng nhẹ qua

Thanh bình nhạc khúc rộn đường xa
Kỷ nguyên mới đón người cũ qua
Muôn dặm ngời tiên cảnh
Vạn năm thầm đợi phút giao hoà

Gió ấm xuân lành gửi bạn xa
Hoa sen phúc báo thay quà
Nhân đức theo về Chân Thiện Nhẫn
Thiện lương gieo phúc muôn nhà…