Chính quyền Trung Quốc trong mấy chục năm qua đã đánh tráo nhiều khái niệm. Sự nhầm lẫn mà Bắc Kinh gây ra cho thế giới đã làm cho quá trình phản kháng lại chính quyền tàn bạo này trở nên mất phương hướng và thiếu hiệu quả.