- TP.HCM: Khó mua được hàng bằng phiếu đi chợ: Chờ 4-5 tiếng, vào được thì hết hàng

- 6 người trong nhà thành F0, người âm tính còn lại xử lý thế nào?