Đã 20 năm, kể từ ngày 20/07/1999, ngày mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại những người vô tội – các học viên Pháp Luân Công…

20 năm trước, cũng ngày 20 tháng 07, trên bầu trời Trung Quốc, trời tối sầm, mây xám đen, tà ác điên cuồng rợp trời dậy đất. ĐCSTQ phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn quốc.

20 năm qua, là 20 năm các học viên tại Trung Quốc kiên định với đức tin của mình, cho dù phải mất đi sinh mạng.

20 năm qua, là 20 năm các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên toàn thế giới phản bức hại, muốn nói với tất cả mọi người rằng, cuộc bức hại này là phi lý, cuộc bức hại này cần chấm dứt.