Tình trạng ngập lụt diễn ra tại thành phố Nghi Xương gần đập Tam Hiệp ngày 27/6. Người dùng mạng thậm chí đặt nghi vấn tình trạng này là do đập Tam Hiệp xả lũ.