- Đồng Nai: Ngày có ca nhiễm cao nhất từ đầu dịch, không ra đường sau 18h

- Cả ngàn người vạ vật tìm đường về nhà đang kẹt cứng giữa địa phận Đà Nẵng và Huế