Ai là tổng thống vĩ đại nhất lịch sử nước Mỹ? Câu trả lời sẽ là khác nhau với những người khác nhau. Tuy nhiên nếu hỏi Tổng thống nào thực hiện đúng tinh thần Tuyên ngôn độc lập và Hiến pháp Mỹ nhất thì câu trả lời chỉ có một đó chính là Tổng thống Donald Trump bởi một điều rất dễ nhận ra này.