Số người nhiễm COVID-19 ở Bắc Kinh tiếp tục gia tăng. Nhưng dữ liệu chính thức do Bắc Kinh công bố luôn bị nghi ngờ. Gần đây, cư dân mạng đã công bố thông tin nội bộ trong “vòng tròn bạn bè”, nói rằng hơn 25.000 người đã được chẩn đoán nhiễm virus ở khu vực Bắc Kinh, và con số này mới chỉ là ước tính sơ bộ.