Miền nam Trung Quốc tiếp tục đón nhận những trận mưa lớn và trong khi tình trạng lũ lụt ở Nghi Xương, Hồ Bắc vẫn đang nguy cấp thì một thành phố khác của Hồ Bắc tiếp giáp với đập Tam Hiệp, đã hứng chịu một trận mưa lớn khác vào ngày 28/6. Cùng ngày, hiện tượng “một giây tối sầm, một giây bão tố” xuất hiện ở Thượng Hải.