Vào tháng 6/2018, Mạng quân sự Trung Quốc đăng bài viết “Chiến tranh trong tương lai có thể dùng vũ khí điều khiển bằng não bộ”. Bài báo cho biết rằng “dấu vân tay” sóng não của mỗi người là duy nhất. Sử dụng đặc điểm duy nhất của họ, các mã đặc trưng của sóng não người được thu thập và lưu trữ trong máy tính, sau đó thị giác, thính giác, ngôn ngữ, tình cảm được phần mềm đặc biệt “dịch” ra. Các tín hiệu hoạt động thần kinh chẳng hạn như cảm xúc thực sự sẽ được phân tích để “đọc suy nghĩ” của người ta.

Quan chức Trung Quốc từng công khai nước này có lợi thế trong nghiên cứu điều khiển não vì có dân số đông và nhiều người mắc bệnh não. Thời gian gần đây nhiều người được cho là nạn nhân của thí nghiệm đã xuất hiện...