Dịch bệnh đang tái bùng phát nghiêm trọng ở tỉnh Hà Bắc - Trung Quốc. Hôm thứ Ba (ngày 12/1), chính quyền tỉnh này đã phong tỏa toàn diện đối với ba thành phố Thạch Gia Trang, Hình Đài và Lang Phường. Lênh cấm mới yêu cầu người dân trong tỉnh không được tự ý tới thành phố Bắc Kinh, theo Epoch Times.