Kể từ khi dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán bùng phát, làn sóng chống lại sự chuyên chế của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nổi lên tứ phía. Trong thời điểm này, ông Tập Cận Bình sau khi trở về từ Tần Lĩnh, Thiểm Tây – nơi được coi là “long mạch” Trung Quốc, thì lại tiếp tục đến hang đá Vân Cương, Sơn Tây. Ngoại giới cho rằng điều này tất có dụng ý.