- Đà Nẵng tiêm vắc xin Covid-19 cho gần 17.000 người

- TP.HCM: Tổng đài 115 từ 8 đường truyền cuộc gọi tăng lên 40 đường truyền, 200 taxi thành xe chuyên chở bệnh nhân.