Trạch Đông Thăng, một chuyên gia của ĐCSTQ gần đây đã “không khảo mà khai” trong một bài diễn giảng về cách ĐCSTQ trong vài thập kỷ qua đã lợi dụng Phố Wall để thao túng nội chính của nước Mỹ.

Mặc dù việc ĐCSTQ gây ảnh hưởng đến chính sách của Mỹ bằng cách truyền máu cho các ông trùm ở Phố Wall là một bí mật mở, nhưng thông qua miệng của chính các chuyên gia ĐCSTQ nói ra, đó là điều mới mẻ với các độc giả và nó nhanh chóng được lan truyền trên Internet.