Gần đây, cộng đồng mạng Trung Quốc lan truyền một video khiến mọi người sợ hãi. Một bức tượng Phật khổng lồ cao khoảng 5 mét đang trôi nổi di chuyển với tốc độ nhanh chóng trên đường giao thông ngập nước và đầy xe ô tô. Nhìn dáng vẻ dường như đang vội vội vàng vàng, có cảm giác như cả bức tượng cũng muốn nhanh chóng trốn thoát…