Một báo cáo nghiên cứu mới cho thấy WeChat đang theo dõi các tài khoản WeChat không ở Trung Quốc, từ đó cải thiện và mở rộng hệ thống kiểm duyệt người dùng ở Trung Quốc đại lục.