- TT Trump: Bộ Tư Pháp và FBI 'không hành động' về gian lận bầu cử
- Luật sư Sidney Powell: Cần điều tra hình sự hợp đồng bầu cử tại Georgia
- Thẩm phán Georgia ra lệnh khẩn cấp cấm tiểu bang xóa và cài đặt lại máy bỏ phiếu
- Nhà nghiên cứu: FBI tiếp cận yêu cầu cung cấp bằng chứng về gian lận bầu cử
- Khối kim loại ‘bí ẩn’ ở Utah biến mất