TT Donald Trump và Lục Du, tuy ở cách nhau cả nghìn năm, ở hai phương trời Đông Tây, nhưng có lẽ cũng cùng chung một lý tưởng yêu nước thương dân.

Nếu như Lục Du ôm chí lớn phục quốc thì TT Donald Trump muốn “làm nước Mỹ vĩ đại trở lại”. Nhưng cả hai cũng đều phải gặp những tình huống không thuận lợi. Lục Du bị buộc phải từ quan về quê, chỉ ôm mộng suông mà thôi. Còn TT Trump thì đang bị phe Dân chủ tiếm hiệu, đang phải vật lộn trong cuộc chiến pháp lý trường kỳ.