Ngày 6-8, sau khi có thông tin về ca nhiễm virus Vũ Hán số 714 là nhân viên điều hành của Xí nghiệp xe buýt 10/10, Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lập danh sách toàn bộ 36 người là cán bộ nhân viên tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, trong đó có giám đốc và phó giám đốc của Xí nghiệp để cách ly ngay.