Một chính trị gia người Anh nói rằng đã đến lúc các quốc gia phương Tây phải đứng lên chống lại chính quyền Trung Quốc vì sự khủng khiếp mà chính quyền này đang thực thi đối với người dân.