Ngày 21 tháng 6 năm 2020 thật trùng hợp là ngày Hạ chí và cũng là ngày có nhật thực. Nước lũ đang hoành hành ở lưu vực sông Trường Giang, đập Tam Hiệp nguy cấp như đèn trước gió. Vùng duyên hải Trung Quốc, rất nhiều tỉnh thành xuất hiện hiện tượng cá nhảy khỏi mặt nước, hơn nữa, các động vật trong núi rừng như khỉ cũng xuất hiện các hành động kỳ dị.