- Trung Quốc ngang ngược, nói có quyền ở Trường Sa đã hàng nghìn năm

- Tổng thống Philippines dịu giọng vụ đội tàu Trung Quốc ở Biển Đông

- Các phát ngôn mâu thuẫn của Philippines: Quan chức mạnh mẽ phản đối Trung Quốc, tổng thống vẫn ca bài ‘yêu mến’ 

- Nghiên cứu: Những mối nguy cho sinh thái biển ở Biển Đông chủ yếu đến từ Trung Quốc